1. Hlavní pravidla

  1. Hraním na našem serveru vyjadřujete souhlas s plněním a dodržováním všech níže uvedených pravidel. Nezodpovídáme za fyzický a duševní stav osob, které hrají na tomto serveru, neručíme za žádná případná zdravotní rizika, která vyplývají z hraní, nezodpovídáme za nedodržení právoplatných předpisů České republiky, ale podporujeme je. #
  2. Všichni Game Masteři jsou nejvyššími autoritami ve hře a jejich rozhodnutí jsou pro hráče konečná a neoddiskutovatelná. Stupeň 3 #
  3. Nikdo nesmí propagovat konkurenční servery ani provozovat jakékoli inzerce na našem serveru v chatu i mimo něj (fórum, chat na fóru, chat ve hře, whispering atp.). Hráč nesmí vyvíjet aktivity směřující k poškození serveru nebo škodit jeho dobrému jménu. Hráč nesmí používat vulgarismů, urážet slovně nebo písemně GM či zpochybňovat GM práci. Hráč nesmí šířit poplašné zprávy nebo pomluvy o akcích serveru a činnostech GM. Pokud má hráč podezření na falešného GM, musí ho ihned nahlásit pravému GM nebo na fóru v patřičné sekci. Stupeň 3 #
  4. Je přísně zakázáno zneužívání herních chyb (bugů - chybných nastavení HP, ekonomiky, zřejmých chyb serveru, kouzel, systémů, talentů atp.) i jejich šíření a to hlavně chyb, které hráče nějak zvýhodňují. Pokud hráč objeví chybu nebo má jiný problém, je jeho povinností ji oznámit na fóru v sekci Hlášení chyb, hackerů a problémy hráčů, nikdy neoznamuje podobné věci GM ve hře. Chyby se účelně řeší na fóru, kde se k dané chybě může každý vyjádřit a řešit ji společnými silami. Jakmile se chyba prokáže na fóru v sekci chyb (někdo ze správců potvrdí danou chybu), je automaticky bráno, že o ní hráči vědí a její zneužití se bude po prokázání ihned trestat nejvyššími tresty, pokud zřejmá chyba/zvýhodnění není zmíněno na fóru a hráč jí přesto vědomě zneužívá, může být i tak potrestán. Pokud danou chybu zneužije více lidí, potrestáni budou všichni u kterých se zneužití prokáže. Jsou zakázány programové úpravy (hacky) herního klienta a změny v souborech, které by umožnily herní zvýhodnění, stejně tak i použití jakýchkoli externích "pomocných" programů (botů). Stejně bude nahlíženo na hráče, kteří budou jakkoli profitovat z hacků, bugů (chyb ve hře) atp. Pokud hráč zjistí, že při nějaké činnosti, kterou právě provedl, spadl server, hráč je povinen tuto skutečnost oznámit na fóru nebo nejbližšímu GM s přesným a podrobným popisem události a dále ji neopakovat. Jestliže jeden hráč uvidí druhého hráče cheatovat (podvádět) - to znamená, že zneužívá herních chyb apod., hráč je povinen tuto skutečnost nahlásit v sekci na fóru s patřičnou kategorií. Pokud se prokáže, že tak daný hráč neučinil, bude na něj nahlíženo stejně jako na toho, koho viděl podvádět. V případě potřeby má dotyčný hráč samozřejmě zaručenou anonymitu a může založit hlášení viditelné jen pro správce serveru v sekci Hlášení chyb - Prohřešky/Bugeři s usvědčujícími důkazy. Stupeň 3 #
  5. Hráč se nesmí ptát po údajích cizího herního účtu a vydávat se za člena správců serveru. Správci serveru po vás nikdy nebudou požadovat údaje k vašemu účtu nebo dokonce k e-mailu. Povinností každého hráče je nastavit si bezpečné uživatelské jméno a heslo. GM tým není zodpovědný za zcizení vašeho účtu. V případě, že jste údaje někomu sdělovali, měli krátké, snadno prolomitelné heslo (123456 apod.) nebo vám bylo zcizeno na základě jiných okolností (výměna účtů, kamarád znal heslo, účet byl ukraden, prodali jste ho, naletěli jste někomu apod.). Game masteři nijak nezasahují do soukromí postav hráčů, dále ani neřeší, že jeden hráč podvedl druhého na základě vzájemné důvěry. Hráč nemá možnost odvolání v případě, že mu postava byla smazána za neaktivitu čistkou nebo nejste její pravý majitel. GM nejsou povinni Vám zasílat dodatečné údaje o účtech, protože každý majitel má možnost užívat webovou administraci na stránkách (změna e-mailu, změna či vygenerování nového hesla, přejmenování postavy atp.). V případě ztráty hesla si můžete nové heslo zaslat právě z předchozí adresy. Každý jedinec má právo pouze na jeden účet, který si sám vytvořil a postavy vytvořené právě na tomto účtu. Hráč nesmí zakládat více herních účtů. Je povolen pouze jediný herní účet na osobu, musí tedy platit jedna fyzická osoba = jeden herní účet. Pokud se připojuje do hry více osob z jednoho počítače, nevadí to, pokud splňují podmínku z předchozí věty (jedna fyzická osoba = jeden herní účet). Na počet IP adres u účtu nebereme ohledy vzhledem k dynamickým IP adresám. Zde také platí, že pokud na účet vstupuje jiná osoba nebo další osoba je připojena lokálně se shodnou IP adresou, vztahuje se případný trest na všechny tyto hráče. Pokud má trestaný hráč sdílenou adresu, GM nebere odpovědnost za všechny členy se stejnou IP adresou, jakou má viník. Hráč má vždy možnost zřídit si veřejnou IP adresu od svého poskytovatele internetu. Za výměny účtů a postav GM neberou žádnou odpovědnost. Jakmile hráč bude vlastnit cizí postavu na základě výměny, koupě atp., okamžitě ztrácí možnost podpory od správců tohoto serveru, když se s účtem něco stane. Pokud s tím bude zatěžovat GM na serveru, fóru i mimo hru, může to být důvod k okamžitému vyloučení hráče z fóra i ze serveru. Stupeň 3 #
  6. Jména postav a guild nesmí obsahovat vulgární výrazy ani rasistický nebo jinak nevhodný podtext, nesmí obsahovat diakritiku ani jiné speciální znaky a písmena z jiných jazyků nebo dokonce mezery. Herní účet se smí skládat pouze z malých a velkých písmen, číslic a pomlček bez mezer. Jména postav musí být rovněž bez diakritiky (á,í,ě,š,č,ř,ž,ý atp.) a speciálních znaků z důvodů možných problémů ve hře a v databázi serveru. Hráč nesmí použít odvozeninu od přezdívek správců serveru dostupných v kontaktech na správce. Vámi dané jméno postavě, hernímu účtu, guildě nebo e-mailu nesmí mít v názvu obsaženo jméno GM postav/přezdívek ani nic co by tyto přezdívky mohlo napodobovat/urážet je nebo vulgární výrazy a oslovení. Stupeň 2-3 #
  7. Spolupráce Aliance a Hordy je z principu hry nepřípustná. Domlouvání se mezi frakcemi (i stejnými) za účelem jasného zisku jedné ze stran (např. jedna ze stran úmyslně prohraje apod.) je považováno za podvod. Stupeň 2-3 #
  8. Hráč nikdy nesmí (ani ze srandy) od GM vyžadovat itemy, peníze, služeb taxi, level a jiné. Hráč smí kontaktovat GM jen v případě, když si nemůže pomoci sám. Nesmí tedy GM kontaktovat v případě, že mu mohou pomoci jiní hráči, internetové databáze, hlavní web serveru nebo fórum. V opačném případě může natrvalo ztratit podporu správců tohoto serveru. Stupeň 2 #
  9. GM nenahrazují ztracené předměty, levely a jiné, ani v případě, že zmizely při pádu serveru, chybnými systémy po aktualizacích, nasazením nových patchů či jiným způsobem, pokud ovšem není řečeno jinak na hlavních stránkách či na fóru. Stupeň 2 #
  10. Povinností každého hráče je pravidelně sledovat novinky na hlavních stránkách www.drahy.com. Zabráníte tím zbytečným otázkám a problémům, které jsou ve většině případů zodpovězeny právě tam, doporučujeme rovněž pravidelně sledovat i fórum nebo chat. Stupeň 1-2 #
  11. Správci tohoto serveru nijak nezodpovídají za užívání addonů, za jejich nefunkčnost a problémy s nimi spojené, pokud nějaké nastanou. Stupeň 1 #
  12. Služba TeamSpeak na našem serveru slouží výhradně hráčům našeho serveru. Mohou ji využívat pouze jedinci, kteří mají aktivní postavy (guildy) na našem serveru, aktivně hrají a mají od správců založenou místnost. Služba neslouží k inzerci, vulgárnímu vyjadřování ve veřejných kanálech atp. Pokud jedinec poruší tato pravidla, může být trest udělen i mimo tuto službu a to přímo ve hře nebo na fóru s okamžitým a trvalým banem - obecně však platí tresty se Stupněm 1 #
  13. Na stránkách může být poskytnut pouze materiál z našeho serveru. Týká se jak screenshotů, tak i jiných věcí na diskuzním fóru, chatu apod. Screenshoty neslouží k zobrazování screenshotů ze hry, které jsou jako důkaz k řešené chybě nebo prohřešku hráče (na to je tu fórum), nesmějí se nahrávat screenshoty ukazující zřejmé chyby serveru, inzerce, sexuální podtext, vulgarity atp. Stupeň 1 #
 2. Pravidla pro GM

  1. Game Master nesmí za žádných okolností a bez přímého vědomí hlavního Game Mastera (musí u toho být hlavní admin Drahy) pomáhat hráčům (herně - přidávat skilly z kouzel, které nefungují apod.), přidávat peníze či jakkoliv jim pomáhat při hře. Nesmí být součástí hráčovy guildy a nijak se zapojovat do hry, pokud to není nezbytně nutné kvůli testům nebo řešení vážnějšího problému či systému hry. Game Master nesmí poskytovat své přístupové a jiné údaje, které vlastní díky členství v GM na server jiným hráčům nebo známým. Odebrání GM práv #
  2. Game Masteři nesmí používat množství GM příkazů pro svůj prospěch a pro zábavu ostatním. Mají zásadní povinnost pomáhat hráčům. Neměli by si příliš "tunit" postavu nejlepšími sety, itemy atp. a tím na sebe upozorňovat hráče. GM nemusí mít nutně nejvyšší lvl, ale maximální povolený je jak pro hráče, tak pro GM level 80. Odebrání GM práv #
  3. Každý Game Master má povinnost si založit další účet bez GM práv a vytvořit si normální postavu, kterou ve volných chvílích bude vylepšovat - je to kvůli tomu, aby si "netunili" GM postavu a věděli co to znamená si jí poctivě vytvořit. Odebrání GM práv #
 3. Pravidla fóra a chatu

  1. Urážky, osočování, rasistické a vulgární příspěvky stejně jako spam (příspěvky bez věcného obsahu, příspěvky typu "Pomoooooooc" a "Help meeeee!!!!!" atp.) nejsou povoleny a mohou vyústit v udělení antihodnosti. Křivé obviňování administrátorů, moderátorů i uživatelů může znamenat vyloučení z fóra i ze serveru. Slovo moderátorů tohoto fóra je konečné - jakákoli veřejná polemika o jejich rozhodnutí může být potrestána. Stupeň 3 #
  2. Je zakázáno nabízení nelegálního software, erotických materiálů nebo jen odkazování na ně. Je zakázáno nabízení přístupu na FTP nebo HTTP server s obsahem nelegálních a erotických materiálů. Zakazuje se šíření placené a jiné inzerce. Zakazuje se používání vtipů a příspěvků s tématikou postižených, sexuální orientace, pornografie, náboženství či rasové diskriminace. Není povoleno přímé (pomocí tagu IMG) zobrazování pornografických a ilegálních materiálů. Nejsou povolené ani příspěvky s dětskou nebo zvířecí pornografií. Stupeň 3 #
  3. Každý uživatel je osobně zodpovědný za každý svůj příspěvek na tomto fóru. Při porušení pravidel bude Váš příspěvek bez upozornění upraven, přesunut nebo odstraněn a přispěvatel potrestán. Stupeň 2 #
  4. Témata je nutno zakládat ve správných sekcích tak, aby obsah tématu co nejlépe korespondoval s obsahem sekce. Není povoleno vložení stejného tématu do více sekcí. Nesprávně založená nebo duplicitní témata budou odstraněna nebo přesunuta. Totéž se týká i sekcí v Hlášení chyb, hackerů a problémech hráčů, kde je uživatel povinen řídit se pokyny zakládání hlášení reportu. Stupeň 2 #
  5. Každý uživatel je povinen pravidelně sledovat, brát na vědomí a plně akceptovat zprávy a doporučení v sekci Důležité informace a závazná pravidla. Stupeň 1 #
 4. Dodatky

  1. Tento server přísně zakazuje přesouvání postav z jiných serverů na tento a naopak. Rovněž je nepřípustné přidávat levely, itemy a další věci na základě screenshotů a jiných důkazních materiálů z jiných serverů nebo dokonce oficiálních serverů. Máme na serveru jen data vytvořená naším serverem a nehodláme to měnit. (Hlavní důvody: stabilita serveru, rozdílnost dostupnosti itemů, verze serveru, rozdílné staty u hráčů (počet splněných questů, skilly apod.), rozdílnost rychlosti expení, dostupnosti některých oblastí atp.) #
  2. Vypršení banu server kontroluje pouze při (re)startu. Pokud tedy máte ban na den a server tři dny nespadne, musíte danou dobu vyčkat. Za prodloužení banu kvůli této skutečnosti nezodpovídáme a hráč je povinen danou dobu vyčkat. #
  3. Majitel, autor a provozovatel tohoto fóra a serveru nezodpovídá za obsah jiných, než vlastních příspěvků. Stránky uložené na tomto serveru slouží výhradně pro projekt wow serveru a dalších přilehlých služeb. Za obsah příspěvků a jednání na serveru je zodpovědný sám jejich autor. #
  4. V případě, že na jakýkoliv herní účet je udělen permanentní (trvalý) ban, tak na něj jeho původní majitel ztrácí veškerý přístup včetně jeho samotného vlastnictví, které se po udělení banu přenáší na administrátory serveru, ti s tímto účtem mohou nakládat jakýmkoliv způsobem (počínaje smazáním, končíce změnou majitele), aniž by bylo jejich povinností o veškerých akcích souvisejících s tímto účtem informovat původního majitele (Netýká se postav, u kterých byl zjištěn hack – tyto postavy budou smazány okamžitě). Stejně tak si administrátoři serveru vyhrazují právo na jakékoliv zacházení s postavami na účtech starších 2 měsíce - od jejich smazání až po převedení na jiný účet včetně služeb souvisejících s tím. A to opět bez jakéhokoli informování původního majitele, což není v žádném případě povinností administrátorů. Povinností každého hráče je dohlížet si na dobu, po kterou se na svůj účet nepřihlašoval. Žádný z administrátorů ani člen GM teamu vám tyto údaje nebude sdělovat, jak o vašem vlastním účtu, tak i o účtech cizích. Na pozdější stížnosti typu - "Já to neměl jak kontrolovat!", "Já myslel, že to ještě 2 měsíce nebyly" nebude brán žádný zřetel. #
  5. Na našem serveru je možnost změnit si rasu, frakci, obnovit postavu a nakonec i převést postavu na jiný účet podle ceníku nadstandartních služeb. Jelikož služby děláme ve svém volném čase, dané služby i po splnění podmínek nemusejí být vyřízeny okamžitě. Hráč má povinnost dodržet všechny pokyny stanovené v ceníku nadstandartních služeb jinak bude žádost okamžitě vyhozena do koše a dále neřešena. Dotazy ohledně stavu vaší žádosti jinam než na email sluzby@drahy.com či prevody@drahy.com, budou brány jako spam a podle toho dotyčný bude i potrestán, především na fórum a chat. Při žádosti o převod postavy musí platit mimo jiné i podmínka, že na obou účtech musí být alespoň jedna postava, která má nahráno ve hře více než 2 hodiny čistého herního času, který zjistíte napsáním „/played“ do chatu ve hře bez uvozovek, totéž platí i u žádostí o obnovu potav. Je to z důvodu možné čistky, kdy účet může podlehnout čistce a pro lepší manipulaci s převody. #
 5. Pravidla zakládání hlášení

  1. Hledat => První a hlavní pravidlo, které platí před tím, než založím hlášení na fóru. Zdali chybu či jiné hlášení již někdo reportoval snadno zjistíme přes vyhledávání u seznamu chyb. Nikdy nevyhledáváme chyby přes vyhledávání v horním menu vedle odkazu na tato pravidla! #
  2. Zkusím si pomoci nejdříve sám => Většina chyb může být způsobena pouze na straně hráče, to znamená, že může mít špatně nainstalovanou hru s chybějícími daty, zastaralé soubory Cache (celou složku Cache, kde má nainstalovanou hru (D:/World of Warcraft), je nutné jednou za čas celou složku smazat, aby se projevily všechny opravy ze serveru), k tomu slouží například Drahyho Launcher dostupný přes Drahyho Program v návodu jak se připojit na náš server, kde při každém spuštění hry můžete danou složku mazat přes jediné kliknutí v Launcheru nebo postačí prosté vypnutí a zapnutí hry a většina problémů po delším hraní zmizí nebo v krajním případě přeinstalovat celou hru, pokud se po zjištění chyba týká pouze jedince a není třeba problém nahlašovat. #
  3. Výstižný předmět => Pokud chci založit hlášení chyby, musím si uvědomit jednu základní věc – napsat co nejvýstižnější předmět. Předmět hlášení slouží především k pozdějšímu vyhledávání či jen rychlého uvědomění si, čeho se problém týká. Pokud si nejste jistí, jaký předmět zvolit – volte přesně takový, jaký byste zadali do vyhledávání, kdybyste svůj problém hledali. To znamená, pokud máte problém s questem či jen s připojením se na server, do předmětu zadáte jméno questu či stav, který proděláváte se svým účtem, aby další případný hráč se stejným problémem našel stejný problém přes vyhledávání a díky Vašemu předmětu ho snadno našel a GM se mohou věnovat jiným problémům. #
  4. Tělo a popis chyby => Ujistěte se, že Vaše hlášení obsahuje všechny prvky, které projekt na hlášení může poskytnout – správnou kategorii, předmět a přesný popis chyby. Popis je zde důležitý a hlavní prvek celého hlášení. Bez něj Vám nemůžeme pomoci. Pokud jste nalezli nějakou chybu či máte problém s účtem nebo jen nahlašujete podvodníka všude je důležitý popis a informace do detailu. Musíte si uvědomit, že toto je rozsáhlý projekt a každá informace nám i Vám může pomoci k vyřešení Vámi nahlášené situace. Pokud se tedy jedná o herní chybu, je třeba uvést všechny informace, proč si myslíte, že je to chyba, jak chybu můžeme my jako GM zopakovat a otestovat, či jen situace, při kterých se děje, uvádět zdroje, v případě problémů s účtem samozřejmě jméno účtu a další nutné informace. Pokud chyba bude mít nedostatek informací, nejsme schopní ji vyřešit hned nebo dokonce vůbec. Čím přesnější popis, tím rychlejší může být její vyřešení. Pokud se jedná o náhodné chyby, je nutné, aby se i tak hráči pokusili najít spouštěcí mechanismus nebo situaci, kde se odehrává nejčastěji a zdali se chyba týká jen jedince nebo všech. #
  5. Odkazy a zdroje odkud berete informace => U každého hlášení je nutné uvádět odkazy na kouzlo, quest atd., pro naši verzi hry, především pro upřesnění daného questu (může jich být více se stejným jménem) a zároveň odkaz může obsahovat i ID daného kouzla či questu, které GM výrazně pomůže při řešení. Rovněž, pokud si nejste chybou jistí, doporučujeme chybu ověřovat ze spolehlivých internetových zdrojů, případně se zeptat zkušenějších hráčů ve hře nebo v guildě a k dané chybě všechny zdroje uvést. Samozřejmě nejvyšší prioritu mají zdroje uváděné přímo z oficiálních serverů. #
  6. Volba zobrazit chybu jen pro GM => Tuto volbu prosím volte jen v nejnutnějších případech, kdy Vaše chyba obsahuje citlivé informace jako hesla nebo chcete zůstat v anonymitě kvůli nahlášení podvodníka ve hře. Nikdy neskrývejte obyčejnou chybu nebo hlášení, které mohou vidět všichni, protože pak na fóru vznikají zbytečné duplicitní hlášení, které ostatní hráči nevidí. GM si vyhrazují právo hlášení zobrazit pro všechny, pokud neobsahuje výše zmíněné body. Daný hráč by si v případě nahlášení podvodníka měl zajistit důkazy, neboť křivá obvinění bez důkazů budeme přísně trestat. #
 6. Výčet trestů

  1. Tresty za porušení pravidel se Stupněm 1:
   - Možnost propuštění na kauci - může zaplatit jiný hráč.
   - Udělení chat banu od 1 - 24 hodin.
   - Dvoudenní ban na herní účet a IP.
   - Po opakovaném porušení se hráč automaticky přesouvá do stupně 2. #
  2. Tresty za porušení pravidel se Stupněm 2:
   - Udělení chat banu od 1 do 7 dnů.
   - Týdenní ban na herní účet a IP.
   - Za opakované porušování 2x a víc se hráč automaticky přesouvá do stupně 3. #
  3. Tresty za porušení pravidel se Stupněm 3:
   - Ban na celý účet až na jeden měsíc.
   - Permanentní ban na ip adresu a účet.
   - Vymazání herních postav a účtu. #
  4. Tresty pro porušení pravidel se stupněm 1-2 a se stupněm 2-3 jsou uvedeny vždy v obou stupních. Hodnotící tým GM tedy mohou vybírat z obou stupňů a jejich trestů. Tresty zahrnuté v každém stupni nemusí (mohou) být uděleny všechny dohromady - záleží na závažnosti prohřešku. #
  5. Každý hráč, který byl již jednou trestán s libovolným stupněm, může být při dalším trestu ihned vyloučen ze serveru natrvalo nebo souzen podle závažnějšího stupně trestů. #
  6. Hráč nemá žádné právo se proti udělenému trestu jakkoliv odvolat. Neznalost pravidel neomlouvá. Změna pravidel vyhrazena. Pokud se pravidla jen malinko změní, budete informováni na hlavních stránkách. Zde neplatí, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala. Administrátor serveru může každému udělit individuální trest dle svého uvážení a vzhledem ke konkrétní situaci. #
cron